10- علّت افزایش آمار استمناء، لِواط پسران، استشهاء، مساحقه (لزبینیسم) دختران!!
ساعت ۳:۱۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: افزایش آمار لِواط پسران و مساحقه دختران و استمناء!

فساد و فزونی جمعیت زنان و بی سرپرستی آنان، غرایز را به جائی رسانده که بخاطر تأخیر یا عدم ازدواج،دختران همدیگر را میبوسند،با هم میرقصند ، مقابل یکدیگر عریان می شوند و مرتکب خودارضائی از طریق خود (مُساحَقه/ لِزبیَنیسم) یا حیوانات می شوند. آیا باز هم قنون متعه و تعدد زوجات قبیح است؟!
آیا زنان مسلمان و با ایمان میخواهند اسلان زنده بماند؟ زن مسلمان باید بداند که ممنوعیت تعدد زوجات و متعه، سبب گرفاری در دام زنا، مساحقه، لِواط، استمناء و آلودگی به انواع امراض است.
بیاد داشته باشیم که خداوند متعال و حضرت علی(ع) بهتر از ما می فهمند. ما هستیم که دچار کج فهمی میشویم!
البته مستحبّ است سنت ازدواج مجدّد و متعه را با نیت پاک و برای تأمین نیاز اجتماعی، عمل نماییم و به پیامبر خداوند و ائمۀ اطهار(ع) تأسّی(پیروی) کنیم (رجوع شود به: جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج29/ ص35).

فساد و فزونی جمعیت زنان و بی سرپرستی آنان، غرایز را به جائی رسانده که بخاطر تأخیر یا عدم ازدواج،دختران همدیگر را میبوسند،با هم میرقصند ، مقابل یکدیگر عریان میشوند و مرتکب خودارضائی از طریق خود(مُساحَقه/لِزبیَنیسم) یا حیوانات میشوند. آیا باز هم قنون متعه و تعدد زوجات قبیح است؟!

آیا زنان مسلمان و با ایمان میخواهند اسلان زنده بماند؟ زن مسلمان باید بداند که ممنوعیت تعدد زوجات و متعه، سبب گرفاری در دام زنا، مساحقه، لِواط، استمناء و آلودگی به انواع امراض است.

بیاد داشته باشیم که خداوند متعال و حضرت علی(ع) بهتر از ما می فهمند. ما هستیم که دچار کج فهمی میشویم!

البته مستحبّ است سنت ازدواج مجدّد و متعه را با نیت پاک و برای تأمین نیاز اجتماعی، عمل نماییم و به پیامبر خداوند و ائمۀ اطهار(ع) تأسّی(پیروی) کنیم (رجوع شود به: جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج29/ ص35).